Üzenetküldés

Üzenetküldés

Köszönjük

Üzenetét továbbítottuk

Üzenetküldés

Sajnáljuk, de üzenetét nem sikerült továbbítani.

Kérjük, telefonon vegye fel a kapcsolatot terapeutánkkal.

Vezető terapeutáink

vezető terapeuta

Bodonyi Anikó

Oktató vezető terapeuta

Budapest XVII.ker

1/258-0553, +36-30-346-1754

Végzettség éve: 1994

Anyanyelvi fejlesztés. Diszlexia. Diszgráfia. Diszkalkulia terápia. Óvodai prevenció. Iskolaéretlen gyerekek fejlesztése. Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése.

vezető terapeuta

Bodonyi Miklós

Oktató vezető-terapeuta

Budapest XVII.ker, Budapest XVI.ker

+36-20-335-31-55

Üzenet küldése

Végzettség éve: 1994

Óvodás, iskolás gyermekek mozgásfejlesztése.

vezető terapeuta

Bognár Eszter (Stocker)

Oktató vezető terapeuta

Pécs

+36 72 233 834, 06 70 599 7540

Üzenet küldése

Végzettség éve: 1995

Oktató vezető-terapeuta, gyógypedagógus, óvonő, Alapozó Terápia mozgásterapeuta.

Szakterület: Alapozó Terápia mozgásterápia, Anyanyelvi-zenei helyesírás javítás, diszgráfia terápia, Meixner prevenció és reedukáció, Ayres terápia, gyógypedagógiai fejlesztés, óvodai felzárkóztatás valamint ,beszédészlelés és megértés diagnosztika és terápia.

Óvodák, iskolák pedagógusainak a terápiás lehetőségekről igény szerinti előadást vállalok.

Alapozót 1995-ben végeztem
Zenei -anyanyelvi helyesírás javító terápia 1995.
Szenzoros integrációs terápia (Ayres)1998.
Meixner 1996.
Gósy GOH GMP 2006.
Beszédészlelés fejlesztő terápia ( Schneiger-Simon)2006.

Kecskeméti Óvónőképző intézet 1984.
Kaposvári Egyetem  Csokonai V.M. Pedagógiai főiskolai karán TAP szakos gyógypedagógus 2002.

alapítvány vezető

Dr. Marton Dévényi Éva

Az Alapozó Terápiák Alapí­tvány vezetője

Budapest XII.ker

+36-20-9246-422

Üzenet küldése

Részletes bemutatkozásomat itt olvashatja

vezető terapeuta

Dr. Tóth Gábor

vezető terapeuta

Jokohama, Szagamihara, *Japán

00-81-45-831-3355

Üzenet küldése

Végzettség éve: 1992

Logopédus, gyógypedagógiai tanár (oligofrénpedagógia), speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus.
Gyógypedagógiai mesterdiploma és az orvostudományok kandidátusa fokozat (Japán).
Munkahely: Szagami Női Egyetem, BTK. Gyermekpedagógiai Tanszék, Japán
Szakterület: Óvodások és iskolások fejlesztése, főleg iskolaéretlenség, tanulási zavar, figyelem és/vagy hyperaktivitás esetén.
Egyéni és kiscsoportos terápia, valamint értelmileg akadályozott gyermekek fejlesztése is.

vezető terapeuta

Gergely Anikó

Oktató vezető terapeuta

Budapest

+36-20-466-2303

Üzenet küldése

Végzettség éve: 1994

Konduktor- tanító, tehetségfejlesztési szakértő, NILD terapeuta, beszédészlelés és -megértés diagnosztika és terápia

 

Végzettségek: 


2004. ELTE TFK és PPK, tehetségfejlesztési szakértő szak.

Szakterület: iskolaéretlen, megkésett beszédfejlődésű, diszlexiás, diszgráfiás, illetve veszélyeztetett, tanulási-, figyelemzavaros, ICP-s, Down- syndromás 5-16 éves gyermekek, 5 év alatt tanácsadás, stroke-os, afáziás ... felnőtt

 • 1994. Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete,

                               konduktor –általános iskolai tanítói szak

 •  1990. Táncsics Mihály Gimnázium, ének –zenei tagozat

 


Egyéb tanfolyamok:

 •  2009.  enquist. hivatalos terapeutaképző tanfolyama

 •  2009. NILD Tanulási Terápia™ - fejlesztő technikák a tanulási nehézségekkel

                                küzdő tanulókkal foglalkozó szakemberek számára” III. szint,

 •  2008. NILD Tanulási Terápia™ - fejlesztő technikák a tanulási nehézségekkel

                                küzdő tanulókkal foglalkozó szakemberek számára” II. szint

                     

 •  2004-2006. Dr. Kokas Klára zenéből indított módszere gyermekek harmonikus

                                fejlesztésére, I-III. haladó szintig

                     

 • 2004. Fejlesztőtechnikák átfogó gyakorlati alkalmazása komplex GOH- GMP

                                diagnosztika alapján

 •  2004. NILD Tanulási Terápia™ - fejlesztő technikák a tanulási nehézségekkel 

                                 küzdő tanulókkal foglalkozó szakemberek számára” I. szint

 •  1999. Beszédpercepciós diagnosztika és terápia (Gósy Mária, MGYE)

 • 1999. Korszerű Mozgásfejlesztés (Falvay Károly, Miskolci Bölcsész Egyesület)

 • 1998. Tartásjavító Prevenciós Program (Magyar Gerincgyógyászati Társaság)

 • 1994. Alapozó Terápia (2005. akkreditált tanúsítvány)

vezető terapeuta

Gyarmatiné Boksai Éva

Oktató vezető terapeuta, Alapozó terápia mozgásterapeuta

Budapest I.ker

+36-30-954-7730

Üzenet küldése

Végzettség éve: 2000

Szakterület: alsó tagozatosoknak és V. osztályosoknak:

- mozgásterápia
- zenei anyanyelvi fejlesztés
- szövegértés javítása

Szövegértés javítása
A foglalkozásokon a résztvevő gyerekeket végigvezetjük a szöveg megértésének folyamatán. Felfedeztetjük és begyakoroltatjuk a szövegértelmezés gondolkodási folyamatának összetevőit. Ennek során szöveg-feldolgozási készségüket erősítjük a következő területeken:
- a részletekre való figyelem
- az időbeli, térbeli, logikai viszonyok átlátása: ok és következmény, azonosság és különbözőség, csoportosítás
- a szöveg egységekre bontása, logikai kapcsolatuk felismerése
- a cselekmény alakulásának követése, időbeli, térbeli fejlődésének jellemzése, fordulópontjainak kijelölése
- vázlat készítése
- a szereplők jellemzőinek felismerése, jelentőségük megítélése
- a szereplők közötti kapcsolatok hatásának elemzése
- szövegalkotás fokozatos begyakorlása

vezető terapeuta

Horváth Ilona

vezető terapeuta

Veszprém

06-88-327-577, 06-70-362-07-44

Üzenet küldése

Végzettség éve: 2000

általános iskolai tanító, oligofrénpedagógia/logopédia szakos gyógypedagógus
szakterületei:
óvodások, kisiskolások, kamaszok fejlesztése kis csoportban, egyéni terápiában, agysérülést szenvedett felnőttek egyéni terápiája
főként a tanulásban jelentkező problémák megelőzése, korrekciója
tanulásban akadályozottak fejlesztése
munkahely:
Pirospont Játszóház Kft
8200 Veszprém, Eötvös u. 4.
végzettség, tanfolyamok:
Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola, Győr
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest, oligofrénpedagógia, logopédia szak
G-O-H, GMP diagnosztika, dr Gósy Mária
G-O-H, GMP diagnosztika és fejlesztés, dr Schneider Júlia, dr Simon Ferenc
Játékterápia, dr Páli Judit
Sindelar I., vizsgáló és fejlesztő eljárás óvodásoknak
Sindelar II., vizsgáló és fejlesztő eljárás iskolásoknak
Alapozó Terápia, dr Marton-Dévényi Éva

Pirospont Játszóház, 8200 Veszprém, Eötvös u. 4., tel.:            88/327-577                  70/362-0744      

e-mail:pirospont@invitel.hu, web:www.pirospont.net.

vezető terapeuta

Juhász Judit

Oktató vezető terapeuta

Budapest III.ker

06-70-24-29-289

Üzenet küldése

Végzettség éve: 2009

okleveles gyógypedagógus, logopédus, alapozó terapeuta

 

szakterület: elsősorban iskolaéretlen óvodásokkal, diszlexia-veszélyeztetett, diszlexiás, diszgráfiás kisiskolásokkal, valamint beilleszkedési-, tanulási- magatartás-zavaros, megkésett beszédfejlődésű gyermekek fejlesztésével foglalkozom

 

végzettségek:

2006 ELTE BGGYFK (BAchelor); logopédia szakos tanár, értelmileg akadályozottak szakos terapeuta

2009 Alapozó Terápiák Alapítvány; alapozó terapeuta

2011 ELTE BGGYK (MAster); okleveles gyógypedagógus, gyógypedagógiai terápia szakirány

2012 ETI vizsgával rendelkező természetgyógyász (folyamatban)

2013 ELTE pedagógus szakvizsga; gyógypedagógiai szakterületen

2015 Alapozó Terápiák Alapítvány; Homloklebeny fejlesztése terapeuta ráképzés

 

munkahelyek:

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VI. Kerületi Tagintézménye

 

Komplettológia

 

vezető terapeuta

Sólyom Brigitta

Oktató vezető terapeuta

Budapest XIII.ker

06-70-611-18-79

Üzenet küldése

Végzettség éve: 2005

Pszichopedagógus ( 2005 ELTE BGGYFK),

Alapozó-terápia ( 2005)

INPP ( 2009)

KKP-tanácsadó (2009 KRE),

Nild-terapeuta l.(2010)

Nild-terapeuta ll. ( 2011)

Óvodások, kisiskolások, tanulási nehézséggel küzdők fejlesztése ( egyénileg is ), óvodai prevenció,  magatartás,-viselkedés zavarral küzdők, hiperaktív iskolások , autisztikus, Asperger-szindrómával élők segítése

Munkahely:

Csodakapu Közhasznú Alapítvány, A Fejlődés háza fejlesztő központ vezető ( XIII. ker.)

 

 

vezető terapeuta

Sütő Csaba

Oktató vezető terapeuta

Budapest XIII.ker

06-70-408-43-63

Üzenet küldése

Végzettség éve: 2000

Hyperaktív, figyelemzavaros gyermekekkel foglalkozom.

vezető terapeuta

Szerdahelyi Márton

oktató vezető terapeuta

Budapest XII. ker

36303313502, +36-30-633-29-17

Üzenet küldése

Végzettség éve: 1992

Testnevelő, gyógytestnevelő, gyógytornász, személyi tréner, közoktatásvezető.
Vezető helyettes, szakmai szervező-oktató-vezető-terapeuta, szaktanácsadás
Munkahely: Gyermekház Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola

Szakterület: Iskolaéretlen, megkésett beszédfejlődésű, diszlexiás, diszgráfiás, illetve veszélyeztetett, tanulási-, figyelemzavaros, hiperaktív 5-16 éves gyermekek mozgásfejlesztése. 

Végzettségek, tanfolyamok:

 • Magyar Testnevelési Egyetem1988-1992
 • Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar , gyógytornász,1994-1999
 • BME Gazdaság és Társadalomtudományi Kar:  Közoktatás vezetői szak.  2005-2007.
 • Falvay Károly: Korszerű Mozgásfejlesztés tanfolyam 30 óra 1998
 • International Wellness Institute és Semmelweis Egyetem Testnevelési kar Továbbképző Intézet: Personal Trainer tanfolyam 90 óra 2002.
 • Dr.Páli Judit: Játékterápia tanfolyam 3o óra 2003.
 • Pedagógus -továbbképzési Módszertani és Információs Központ :Különbségekre figyelő tanulásszervezési módok, reformpedagógiai lés alternativ iskolák gyakorlata alapján  60 óra 2003.
 • Dr. Schneider Júlia -. Dr.Simon Ferenc: FEjlesztőtechnikák átfogó gyakorlati alkalmazása komplex GOH-GMP  diagnosztika alapján  3o óra, 2005.
 • Dr.F.Földi Rita: Labdaterápia alkalmazására felkészitő képzés a hiperaktiv és tanulási zavarral küzdő gyermekekkel foglalkozó pedagógusok számára 3o óra 2005.
 • IMPP tanfolyam 2011
 • Esélyteremtő kapcsolati tréning és Egyenlő esélyű hozzáférés lélektani összetevői 60 óra 2013
 • Homloklebeny fejlesztése terapeuta ráképzés. 2015
vezető terapeuta

Tóth Péter

Oktató vezető terapeuta

Budapest IV.ker.

+36-30-633-2914

Üzenet küldése

Végzettség éve: 1998

Oktató vezető terapeuta, testnevelő, gyógytestnevelő, Alapozó Terápia mozgásterapeuta.

Szakterület: Normál intellektusú és enyhe értelmi fogyatékkal élő általános iskolás gyermekek és óvodások. Szaktanácsadás.

Végzettségek:

 • Magyar Testnevelési Egyetem  1992. középiskolai testnevelő és gyógytestnevelő tanár
 • Alapozó Terápiák Alapitvány terapeutaképző tanfolyama 1998.